LEROY MERLIN firmą odpowiedzialną społecznie

 

W LEROY MERLIN Polska mamy już całkiem znaczny dorobek w dziedzinie CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. W pewnych obszarach nasz model funkcjonowania od wielu lat wpisuje się w tę filozofię. To co w innych firmach jest w tej chwili definiowane jako „polityka CSR”, w LEROY MERLIN jest naturalnym sposobem działania wynikającym z kultury organizacyjnej.

 

Relacje wewnątrz firmy

 

Wewnętrzne relacje w LEROY MERLIN Polska oparte są na szacunku, współpracy i dobrej atmosferze, polityce podziału wiedzy, władzy i zysków oraz dialogu na wszystkich szczeblach organizacji. 
LEROY MERLIN umożliwia pracownikom zdobywanie wiedzy i poszerzanie kompetencji. Pracownicy LEROY MERLIN mogą skorzystać z dedykowanych programów rozwojowych: Akademii Orląt, Programu Menedżerskiego  Drabiny Rozwoju. Każdy z pracowników uczestniczy w licznych dedykowanych szkoleniach zarówno w tradycyjnej formie, jak i z wykorzystaniem platformy e-learningowej.
Firma dba o stworzenie przyjaznego miejsca pracy. Regularnie wśród pracowników prowadzone jest badanie poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy. Istotna jest dla nas różnorodność, dlatego nasi pracownicy są w różnym wieku, sukcesywnie zwiększamy zatrudnienie osób niepełnosprawnych w naszych sklepach w całej Polsce.

 

Kodeks Etyki LEROY MERLIN

 

Firma LEROY MERLIN dokłada wszelkich starań, aby dochować najwyższych standardów etycznych we wszystkich obszarach swojej działalności. Etyczne postępowanie oczekiwane jest od każdego pracownika spółki, bez względu na jego stanowisko w strukturze firmy.
Wartościami, którymi kieruje się LEROY MERLIN przy realizacji swojej misji to: uczciwość, hojność, szacunek, prostota, bliskość, spójność i ambicja. 
 
Kodeks Etyki LEROY MERLIN jest podsumowaniem działań prowadzonych od lat. Bardzo istotną częścią tego dokumentu jest aspekt współpracy z dostawcami oraz partnerami biznesowymi. Opiera się ona na wspólnym zaufaniu, uczciwości, zrozumieniu i profesjonalizmie. 
Wraz z wprowadzeniem Kodeksu Etyki powstała również Komisja ds. Etyki, która stoi na straży przestrzegania jego zapisów.

 

 

Relacje z klientami

 

Od lat firma LEROY MERLIN Polska stara się być jak najbliżej klientów, słuchać ich opinii i wdrażać oparte na nich rozwiązania. Pracownicy firmy odwiedzają klientów w domach, a w sklepach organizowane są spotkania relacyjne i Rady Klientów.
  • Spotkania relacyjne – to kameralne spotkania w sklepach LEROY MERLIN, na których pracownicy LEROY MERLIN rozmawiają z klientami o tym, czego klienci oczekują od marketów LEROY MERLIN, od oferty, jakich usług dodatkowych potrzebują. 
  • Wizyty u mieszkańców – pracownicy LEROY MERLIN odwiedzają  klientów w ich domach, aby poznać ich gusta, potrzeby i marzenia. Klienci opowiadają o remontach, ulepszeniach i podpowiadają rozwiązania, które mogą stać się inspiracjami dla innych klientów LEROY MERLIN Polska.
  • Rada Klientów – w większości marketów LEROY MERLIN w Polsce działają tzw. Rady Klientów, których członkowie wspólnie z kierownictwem sklepów ustalają kierunki rozwoju sklepu. Przedstawiciele Rad Klientów patrzą na sklep z punktu widzenia klienta. Weryfikują ofertę, podpowiadają czego w sklepie brakuje i co chcieliby zmienić. Obecnie w całej sieci jest ich ok. 20. Bierze w nich udział przeciętnie 10 osób.

 

 

Działania LEROY MERLIN w społecznościach lokalnych

 

Od lat ekipy sklepów LEROY MERLIN w całej Polsce angażują się społecznie. Wspomagają lokalne inicjatywy, szerzą wiedzę na tematy, które dla pracowników i klientów są ważne. Pracownicy każdego sklepu LEROY MERLIN sami identyfikują potrzeby lokalnych społeczności i określają swoje działania.
 
W ramach tych działań wspierają jako wolontariusze lokalne organizacje, domy dziecka, ośrodki rehabilitacji, organizują w sklepach akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego.  Większość podejmowanych działań, z racji wykonywanego zawodu koncentrują się wokół tematów remontów i dekoracji oraz zakładania i pielęgnacji ogrodów.

 


Odpowiedzialność za środowisko

 

LEROY MERLIN Polska dąży do maksymalnego ograniczenia oddziaływania na środowisko naturalne oraz na szerzeniu wiedzy ekologicznej i promocji zachowań proekologicznych, zarówno wśród pracowników i klientów oraz partnerów biznesowych.
 
Działania ograniczające wpływ na środowisko naturalne:
  • segregacja śmieci na poziomie 90 proc. w sklepach i w centrali,
  • zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sklepach,
  • zwiększanie w ofercie produktów przyjaznych środowisku naturalnemu,
  • przeprowadzanie cyklicznych audytów środowiskowych sklepów oraz dostawców