values

LEROY MERLIN działa w oparciu o przekonanie, że ludzie stanowią największe bogactwo firmy. Każdy pracownik ma bezpośredni wpływ na rozwój działu, w którym pracuje, sklepu oraz całej firmy.

Wartości LEROY MERLIN Polska powstały na gruncie porozumienia między pracownikami. Podstawowe wartości, na których opiera się kultura naszej firmy to praca w zespole, wyniki i profesjonalizm. Wartości te posłużyły nam do stworzenia projektu przedsiębiorstwa o nazwie Azymut i pozwolą nam budować przyszłość LEROY MERLIN Polska.

W LEROY MERLIN obowiązuje wspólna dla ADEO filozofia podziału. Dzielimy się z pracownikami wiedzą, władzą i wynikami firmy.

Podział wiedzy rozumiemy jako wspieranie osobistego i zawodowego rozwoju pracowników, dzięki prowadzonej polityce informacyjnej i szkoleniowej.

Podział władzy to przekazywanie pracownikom odpowiedzialności, poszerzenie ich samodzielności, zachęcanie do otwartego wypowiadania się na temat swoich oczekiwań i przyszłości firmy.

Podział wyników polega na tym, że wszyscy pracownicy odnoszą korzyść finansową z dobrych wyników przedsiębiorstwa.

Naszą pasją jest dom, naszą wartością są ludzie. Razem tworzymy wyjątkowy zespół.

Różni Eksperci-Jeden Zespół
Dołącz do naszego zespołu.
www.kariera.leroymerlin.pl

 

KODEKS ETYKI

LEROY MERLIN Polska ma swój Kodeks Etyki.
Jest on dla nas ważnym dokumentem. Zawarte w Kodeksie zasady etyczne wspierają pracowników LEROY MERLIN w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji w relacjach ze współpracownikami, partnerami firmy i instytucjami.