Sylwia Pawska – Prezes Fundacji Leroy Merlin Polska

Sylwia Pawska – Prezes Fundacji Leroy Merlin Polska

Fundacja powstała we wrześniu 2012 r. w odpowiedzi na postulaty ekipy Leroy Merlin w ramach pracy nad nową wizją przedsiębiorstwa w 2011 roku (proces nazywał się Horyzont 2020).

Realizujemy naszą misję przede wszystkim wspierając społeczne inicjatywy pracownicze. Służy temu Program Grantowy, który organizujemy dwa razy w roku.

 

Misja Fundacji Leroy Merlin:

Pomagamy budować trwały wkład, służący rozwojowi społeczności lokalnych – jesteśmy dobrym sąsiadem.

 

Dotychczas w realizację Programów Grantowych zaangażowało się łącznie ponad 1500 wolontariuszy, w większości pracowników Leroy Merlin Polska! Aż tyle osób zdecydowało się aby poświęć swój prywatny czas, aby działać na rzecz wspólnego dobra lokalnych społeczności.

W skali całego kraju nasi wolontariusze wyremontowali ponad 150 placówek publicznych – m.in. domy dziecka, szkoły, przedszkola szpitale, świetlice terapeutyczne. Udało nam się również stworzyć 12 ogrodów, z czego część miała funkcję terapeutyczną i dydaktyczną, w dużej mierze ukierunkowaną na potrzeby dzieci.

Co nas niezmiernie cieszy, to fakt, że z każdą kolejną edycją grantów, skala pozytywnego wpływu na otoczenie wywieranego przez wolontariuszy Fundacji zwiększa się.