Solidny Pracodawca Roku

Sieć Leroy Merlin Polska została wyróżniona w XV edycji programu Solidny Pracodawca Roku. Już po raz czwarty kapituła konkursu doceniła firmę za wyróżniające się na rynku praktyki z zakresu HR.

Solidny Pracodawca Roku to nagroda stanowiąca potwierdzenie klarowności oraz rzetelności działania firm w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Kapituła programu wyłania laureatów na podstawie wystandaryzowanych kryteriów tj. warunki pracy, terminowość wypłat, szkolenia, dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat, proces oceny pracowników, system motywacyjny czy działania CSR. Leroy Merlin Polska na tle innych pracodawców wyróżnia się poprzez nowoczesne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi oraz wzorową polityką personalną. Firma w przeszłości była już nagradzana tytułem Solidnego Pracodawcy w 2006 i 2007 roku, natomiast w 2013 roku otrzymała wyjątkowe wyróżnienie Solidnego Pracodawcy Dekady.

Celem programu solidny Pracodawca Roku jest wyłonienie oraz promocja przedsiębiorstw i instytucji najrzetelniejszych pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi.